Polityka Prywatnosci

Niniejszym deklarujemy przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych.

Poszukiwanie i przeglądanie ofert nie wymaga podawania żadnych danych osobowych.

Korzystając witryny internetowej TanieNocowanie.info lub przekazując nam dane osobowe, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany poniżej


Gromadzenie danych osobowych

Udostępnienie danych osobowych jest wymagane przy składaniu zamówienia i w czasie udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące rejestracji w serwisie . Gdy istnieje potrzeba umieszczania danych na fakturach i rachunkach, posiadanie szerszego zakresu informacji jest niezbędne.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do gromadzenia informacji dotyczących sprzętu i oprogramowania, jakim posługuje się Internauta, danych dotyczących adresu IP, typu przeglądarki, adresu strony www , ponadto możemy zachowywać w pamięci datę i godzinę odwiedzin, ilość odsłon i wejść, pliki „cookies” możemy również ewidencjonować parametry systemu operacyjnego. Powyższe informacje będą wykorzystywane do usprawnienia działania serwisu, utrzymania jego wysokiej funkcjonalności oraz w celu prowadzenia statystyk odwiedzin strony ; zastrzegamy możliwość przekazywania zbiorczych opracowań statystycznych oraz wszelkich informacji nie pozwalających na bezpośrednią identyfikację poszczególnych Użytkowników.


Kontrola danych osobowych

Dane osobowe gromadzone przez nas nie będą udostępniane pod żadnym pozorem osobom trzecim jak również nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów poza zabiegami marketingowymi takimi jak informowanie o nowościach i promocjach oraz do uzupełniania danych podczas wystawiania rachunków za usługi wyszczególnione w ofercie serwisu.

Wyjątek stanowi ich udostępnienie tylko za zgodą użytkownika lub na wniosek organów uprawnionych do żądania takich informacji (policja, prokuratura, sądy, itp.) w przypadku podejrzenia naruszenia przez niego (użytkownika) obowiązującego prawa.


Dostęp do danych osobowych

Każdy Klient posiada możliwość aktualizowania własnych danych, ich korygowania lub usunięcia zgodnie Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).


Zmiany w niniejszych Zasadach

TanieNocowanie.info zastrzegają sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych zasad w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji niniejszych zasad w bazie noclegowej TanieNocowanie.info.